Pozvánka

12.05.2017 10:42

Výbor ZO JDS pozýva svojich členov na opekačku.

Uskutoční sa dňa 18. mája v areáli Topovné.

Tešíme sa na hojnú účasť.