Výstup na Sninský kameň

30.12.2016 17:28

V nedeľu 5.2.2017

sa uskutoční 38. ročník zimného výstupu na Sninský kameň.

Odchod 9,20 linkovým

autobusom z Belej.

Zraz je v Zemplínskych Hámroch pod kameňolomom.

Po výstupe občerstvenie.

Turistický oddiel pri

TJ Slovan Belá nad Cirochou.