XXII. HUMENSKÉ VIANOČNÉ TRHY

Mesto Humenné organizuje XXII. Humenské vianočné trhy,

ktoré sa uskutočnia v dňoch 14. a 15. decembra 2017 - predajné stánky s rôznym sortimentom predaja, remeslá, stánky  s občerstvením a kultúrny program.

 

Organizačný poriadok a pokyny pre účastníkov budú zverejnené na internetovej stránke mesta www.humenne.sk. Parkovanie na mestských parkoviskách v čase konania HVT bude pre verejnosť a účastníkov bez poplatku.

 

Bližšie informácie budú poskytované na tel. číslach: 057/7863 247, 057/7863 280.