Územný plán obce

 

Obec Belá  nad Cirochou zabezpečuje spracovanie zmien a doplnkov v súčasnosti platného územného plánu obce (ÚPN- O). 

Do úplnej textovej a výkresovej dokumentácie zmien a doplnkov možno nahliadnuť na obecnom úrade v Belej nad Cirochou, alebo na tejto stránke.

 

Návrh na zmeny a doplnky č. 3 - doplnenie prerokovania:

Belá Výkr. 2 urb cyklotur_chodník.pdf (811629)
Belá Výkr. 2a urb_D.pdf (525492)
Belá Výkr. 2b urb_D.pdf (144555)
Belá Výkr. 2d urb_D.pdf (647486)
Belá Výkr. 2e urb_D.pdf (343725)
Belá Výkr. 2f urb_D.pdf (415052)
Belá Výkr. 4e voda.pdf (346694)
Belá Výkr. 4f voda.pdf (363596)
Belá Výkr. 5a TV el.pdf (496954)
Belá Výkr. 5c TV el.pdf (225170)
Belá Výkr. 5d TV el.pdf (638363)
Belá Výkr. 5eTV el.pdf (334104)
Belá Výkr. 5f TV el.pdf (359210)
Belá Výkr. 6a PP.pdf (1756692)
Belá Výkr. 6b PP.pdf (1316441)
Belá Výkr. 6c PP.pdf (1337137)
Belá Výkr. 6d PP.pdf (1070456)
Belá Výkr. 6e PP.pdf (2405408)
Belá Výkr. 6f PP.pdf (1092048)
Belá Výkr. cyklotur_chodník PP.pdf (2859689)
Belá 1A 10000 Komplexný návrh.pdf (604197)
Belá 1B 10000 Komplexný návrh.pdf (1132222)
Belá 1C 10000 Komplexný návrh.pdf (463549)
funkčné využitie odsúhlas_lok..JPG (93148)
Oznamenie podla zákona EIA Belá n_C 2.pdf (141878)
zábery out.JPG (133220)
zábery in.JPG (89094)
ZaD č 3 Belá správa po prerokovaní.pdf (262941)

 

Návrh na zmeny a doplnky č. 3:

Belá výkr. 2a urb_D.pdf (417427)
Belá výkr. 2b urb_D.pdf (418514)
Belá výkr. 2c urb_D.pdf (480039)
Belá výkr. 2d urb_D.pdf (621719)
Belá výkr. 2e urb_D.pdf (335515)
Belá výkr. 2f urb_D.pdf (381013)
Belá výkr. 2g urb_D.pdf (226006)
Belá výkr. 2h urb_D.pdf (247691)
Belá výkr. 2i urb_D.pdf (175353)
Belá výkr. 4b TV voda.pdf (2076355)
Belá výkr. 4e TV voda.pdf (1403191)
Belá výkr. 4f TV voda.pdf (953896)
Belá výkr. 5a TV el.pdf (834320)
Belá výkr. 5b TV el.pdf (2071930)
Belá výkr. 5c TV el.pdf (2155523)
Belá výkr. 5d TV el.pdf (2037714)
Belá výkr. 5e TV el.pdf (1392438)
Belá výkr. 5f TV el.pdf (956490)
Belá výkr. 5g TV el.pdf (1090268)
Belá výkr. 5h TV el.pdf (1145700)
Belá výkr. 6a PP.pdf (935805)
Belá výkr. 6b.pdf (1316317)
Belá výkr. 6c.pdf (809610)
Belá výkr. 6d.pdf (1174588)
Belá výkr. 6e.pdf (1269383)

Belá výkr. 6f.pdf (1091576)
Belá výkr. 6i.pdf (861576)
 

Textová časť:

Komplexný návrh 1.pdf (687653)
Komplexný návrh 2.pdf (1093112)
Komplexný návrh 3.pdf (501361)
ZaD ÚPN č 3 Belá n_C 2014.pdf (272890)