3.miesto,Jana Vyšinová (rod. Rošková), Belá

3.miesto,Jana Vyšinová (rod. Rošková), Belá