15_Búrka.JPG(3.miesto Gabriela Karľová)

15_Búrka.JPG(3.miesto Gabriela Karľová)