Beľanská šekera

Vyhodnotenie sútaže o Beľansku šekeru 2008

XIV ročník súťaže o regionálny vtip

1.miesto

Viera Urbanová ,Humenská č.250  Kamenica nad Cirochou 

Beľen prišou domov nacenganýj – jak še patrí . Stará začne na neho kričec už pred dzveroma -tam budzeš zdychac vonka na dvore  –že by ši znal! Ja ci kazala, že šče raz pridzeš ožratej – ta ce do chižy nepušču! – Ty pijačisku jedan – ty paskudniku ..– nepušču ce.

 A zamkla dzvere.

O par minút čuje kloplane – so chcyš ! jekoho čorta ..!

Dej mi dajekij zahlavčok, - bo neman na sco položyc hlavu. Ona mu zahlavčok vyrucila cez dzvere ..a zamkla.   O par minut už kopka zaš na dzvere  -So chcyš zaš – Ty paskudnikuDej mi šče dajeku deku bo nemam so na sebe položyc..., Vyrucila mu deku  - a zamkla - a duma sebe, že už ma pokoj . Ale o chvilľu už zaš pocichučki klopka .. Išče jekoho svatoho chcyš!??

Nehodzen mi zaspac, dej mi kefu na šaty – ..naj mám na sco ruku položyc....

2.miesto

Ing. Ján Bober, Laborecká 25  Humenné 066 01

Žena hvari  milencovi:

Muž še vraca z roboty – rýchlo skoč z oblaka !

Milenec še vyhvara:

Z trinastoho poschodze.!??..- šak še zabijem!

Sluchaj - net času na hlupe povery  - skaááč!

3.miesto

Viera Urbanová ,Humenská č.250    Kamenica nad Cirochou  

Dzevka še idze vydavac  Prišla na faru a tam šycko vabavila so ku prišehoj treba . Jek idze z fary ta ju štretne koscelnik, a vona še mu pochvali - že byla vybavic prišehu že še budze oddavac  A koscelnik še jej pyta,  že jek budze isc do prišehi – ta na jekem dzvonoj jej ma zadzovnic- .. na Barborkoj, .. abo na Antoničkoj... A jeki meži nema rozdzel, ujcu ??

No znaš , na sv. Barborkoj dzvoňu takem nevestom,  so su poctivy – a na sv. Antoničkoj takem so už su  tehotný ..abo nepoctivy...

Joj ujcu,  ta mne zadzvoňice samozrejme na sv Barborkoj – ta jek inakšy.!

No možece sem tam  bimnuc  aj na sv.Antoničkoj...

  4.-10.miesto

4.  Viera Urbanova Kamenica nad Cir.

Učiteľka ešče za socializmu še pyta dzeci u škole,

No detičky, čo si myslite, kde je najteplejšie na svete

Prihláši še Anička a hvari :

-         Ja si dumam, že najcepľejší je u Rakusku , bo mi tam mame babku..

      a či ku nám pridze u žime abo u lece furt prineše južné ovocie

Prihlaši še i Vincko a tak isto hvari:

            -To ja sebe dumam, že najceplejši budze na Ukrajine

              Bo mi týž máme tam bavičku  -a či ku nám pridze u žime- abo u lece furt

              má obute trampki

 

5. Andrej Kapráľ Belá nad Cirochou

Žena hvari chlopoj:

Tak už dost!! Mušiš še rozhodnuc – Buc vodka – abo ja ..!!!

Hmmm, hmm ...podumuje chlop a hvari:

-.. a o keľo vodky by še jednalo..?

 

6. Viera Urbanová , Kamenica nad Cirochou

Žena z valala volá do linky dôvery:

- Sluchajce,  moj chlop robí pastera kráv.

  No dakedy mi hvari, že idze na nočnú - mám mu veric ??

Linka dôvery jej odpoveda:

-Kedz mu verice - ta še zaradzce medzi stádo...

 

7.Bohumil Novák  Humenné

Stroskotala loď .Na pusti ostrov doplavaľi ľem Klavdija Šifer a belan Janko.

Už su tam dva mešacy a každej dzeň  še ľubja.  Šedza večar pri ohniku a janko Klavdiji hvari: 

Klavdija, možu ci hvarec jožko?

Klavdija hvari že hej- a janko hvari  „Jožkoj“:

-...predstav sebe Jožku,!- už dva mešecy, dzeň co dzeň še ľubim zoz Klavdiju Šifer ..!

 

8. Filomen Burda  Kamenica nad Cirochou

Manželský rozhovor po svadobnej noci

-Drahá moja,  ako som zistil minulú noc – nebol som prvý ...

-Milačik môj, ako som zistila minulú noc ja – tak ani posledný...

 

9. Bohumil Novák Humenné

-Ančo moja otvor dzvirka

Neotvorim , ty bi ši mi daco porobil

-Ale nič ci neporobim,.. lem rychlo otvor! !,

A kec mi nič neporobiš , ..ta naco by mi ci otvirala...?  -

 

 

10 Ružena Vacova Humenné

Príde generál do kasárni a pýta sa:

-No, tak vojaci –stravy Vám dávajú dosť?

Jeden vojak mu hovorí:

 -Dosť ešte sa i zvýši       

-A čo také ?

 -Bobkový list

 

O Beĺansku šekeru 2008

Ďalšie vtipy hodné publikovania

Ing. Mária Drábová Belá nad Cirochou

Mamka rozpráva dcére rozprávku o princezne a princovi ...ako príde

na bielom koni pre nevestu

Dcéra sa jej opýta:

-mami, aj ty si čakala na princa na bielom koni..?

Mamka jej odpovie:

-..  čakala som čakala, ale prišiel len kôň...

 

Anton Jacina Brekov

Prišol dzedo ku dochtoroj a hutori:

-Pán dochtor, ja čim dalej tým horši čujem, nepredpisali by sce mi dajaki ľik_

 Ja už nečujem ,pan dochtor, ani kedz perdnem,

-Ano predpišem

Kedz mu dochtor podáva recept, dzedo še pýta :

- ta co pan dochtor, už budzem lepši čuc?

- Lepši čuc nebudzece, ale budzece hlasnejší perdzec ...

 

Drahotína Fiľarska Humenné

Ide opitý mladík po cintoríne a spadne do vykopanej jamy , Začne kričať o pomoc

Ide okolo dedko, pristaví sa pri jame a mladíkovi dohovára:

-ta co teľo kričís , naco ši še odkopal...?

 

Kamila Vajdová Belá nad Cirochou

V jednu sobotu muž nejde do roboty a tak si doma sadne za stôl a pije s manželkou kávu

A vraví jej :

-Drahá už sme spolu 10 rokov, ale takú dobrú kávu si mi ešte neuvarila--...

Manželka mu vraví

- Daj sem  -to je moja káva....