XVII.ročník

Beľanská šekera 2012

Beľanská šekera

XVII. ročník súťaže o regionálny vtip regionu Pod Vihorlatom „O Beľensku šekeru 2012“

V spolupráci s obcou a novinami pod Vihorlatom sa ukutočnil 17-tý ročník súťaže o regionálny vtip
regiónu pod Vihorlatom o Beľensku šekeru 2012 . Na v novinách Pod Vihorlatom ohlásenú súťaž
v tomto ročníku zaslalo súťažné príspevky 17 autorov v počte 232 vtipov. Porota zložená zo starostu
obce, poslancov a občanov 24.3.12 anonýmne ako najlepšie vyhodnotila súťažné príspevky takto:

1. Miesto poslal Mgr. Vasiľ Seman ul. Partizánska č. 17, Humenné

Vráci še dzedo od svoho dochtora domov mocno nazlosceny...
Baba še ho pýta: „..ta co ci povedzel dochtor“?
„Ani še nepýtaj, .. a vôbec nič ci nepovem – a daj mi pokoj“!
Baba ho prehvára, - „...aľe šak už vecej jak 60 roki sebe šicko hvarime.. nemáme žádne tajnosci, ta už
naj to budze co chce ..., ľem mi povedz co ci dochtor povedzel..“
Dzedo: „chceš to naisto znac“ ?
Baba : „chcem ..a ja pripravená na šicko“
Dzedo: „..ta babo , ta toto co mi sebe furt dumame, že to orgazmus – ta to še volá astma“ !

2. Miesto poslal Ing. Pavol Ondika, Jilemnického 5, Snina

Šporovlivy chlop
Chlop ľeži na šmerceľnej posceľi
-Ženo moja tu ši?
+Tu som, mužu moj!
-Švekra moja je tu?
+Tu som synu, tu !
-Dzeci mojo , sce tu?
+Tu sme apo , tu !
-Ta na jakoho frasa še na chodbe švici??

 3. Miesto poslal Ing. Ján Bober, Laborecka 25, Humenné

Pred operaciju vibere Ďuri peňaženku a začne še u ňej hrabac..
-U nás še za operaciu ňeplaci..-hutori mu dochtor.
+..ja znám ..aľe pred narkozu sebe radšej skontroľujem keľo mám!


 4. Miesto Filomen Burda Kamenica nad Cir.

Došol som v USA do baru na whisky
„Ešči nikto nevipil fľašku whisky za 10 minút“ hutori Barman „stavim še o 100 dolárov že ani vi to
nedokážece“
Išol som het a o 15 minut som še vracil : „Daj fľašku, berem stavku“
Ulapel som fľašku a bez problemov ju vypil za ošem minút
„Neveril som že še to dá scihnuc „ s užasom hutori barman
„Ani ja“ hutorim mu „ta som to sebe perši išol sprobovac do baru oproci“

 5. Miesto Mgr. Vasiľ Seman Humenné

Ozbrojená lupež v banke. Banditi v kuklách porozbíjajú a vylúpia trezory a potom sa pýtajú
ozbrojeného strážnika či niečo videl, on chudák so strachom odpovedá že ano- v tom ho zastrelia
Potom sa pýtajú spútanej veducej pokladne ona tiež so strachom odpovedá , že ano –videla, zastrelia
aj ju. A nakoniec sa otočia k mužovi stojacemu za nimi , ktorého sa kliešťovito z oboch strán držia dve
na smrť vystrašené ženy - Z vás tu niekto niečo videl? Stojaci muž pohotovo odpovedá – Ja vôbec nič-
ale žena zo švekra vidzeli šicko“!

 6-7. Miesto Pavol Ondika Snina

Bezdomovec na trhovisku oslovi ženu :
„Paňi dajce mi dajake euro, už tri dňi som ňejedol
-Óóo ..Bože keby ja mala taku pevnú vôľu...

 6.-7. Miesto Ján Gmiter Medzilaborce

Hutori Lajoš svojej polovičkoj :
„Kedz še ňebudzeme každi večar ľubic, ta ci vypadajú šicke zubi“
„A to čom, pitam še šumňe “?
„Bo dostaňeš po pisku“!

 8. Miesto Mgr. Vasiľ Seman Humenné

Bocian letí ponad krajinu a nesie 60 ročného dedka, ktorý zachytený v pazúroch bociana jednou
nohou neustále kope bocianovi do zadku a pritom kriči: „ Ty somáru ..- už sebe konečne priznaj že ši
zabludzil“!

 9.miesto Filomen Burda Kamenica nad Cirochou

Ujko z hôr príde za advokátom že sa chce rozviesť, pýta sa ho:
Koľko by to stálo
No asi 500 euro
.. to je veľa. Náš poľovnik mi sľúbil že to vybavi za 50 euro

 10 miesto Anton Šutaj Humenné

Feri, Mižo - sedia v krčme a popijajú
„Ty, čul ši Mižu, že od novoho roka budze drahša voda“?- hutori Feri
„Coo? Na -ta tu ho máš – konečne dojšlo aj na abstinentov..“
dokončil rozhovor Mižo.