XX. ročník O Beľensku šekeru 2015


Vyhodnotenie XX. ročníka súťaže o regionálny vtip regiónu Pod Vihorlatom

Ing. Michal Kohút,  Humenné

1.miesto vtip č. 3.28.

Dochtor hutori pri operacii šestričkoj:

- "Podajce mi skalpel.. ..podajce mi tampon.. podajce špiritus.. ..tampon.. ..špiritus.. ..špiritus..

..špiritus.. ..špiritus .....a na konec pyta - a teraz kvašnu uhorku.

Mgr. Vasiľ Seman, Humenné

2.miesto vtip č.2.9

Opitý tackajúci chlap sa ráno pýta na ulici náhodného chodca

Pýtam Vás šumňe , ňeznace dze tu býva Jančo?

Aľe preboha, šak Vy sce Jančo - vraví mu okoloidúci.

Ja še Vás nepýtam,  chto som! – aľe dze bývam...

Ing. Michal Kohut,  Humenné

3.miesto vtip č. 3.7

Najmudrejši koň na švece Hatatitla a Winnetou:                                                    

Po dvacec rokoch še vybere Vinnetou za Rybanu..šedňe na koňa Hatatitlu

a fujazdi do Ľipan, dze Rybana byva vof bytofke na šedzmym

poschoďu ... odstaví Hatatitlu pod oknami a hutori mu:

- tu šumňe stuj !!! bo kedz še objavi Rybanin muž,  vyskočim z okna rovno

na tebe a prašime het.. ,,,!!!     Hatatitla pokyval z hlavu že rozumi.

Vinnetou vyľeci indiánskym krokom na šedzme poschodze, otvorí mu Rybana

a ... takoj še začnu milovac ... odrazu zazvoni zvonček..

- to budze naisto manžel !!! Ucekaj Vinnetu, ucekaj !!!! hvari Rybana..

Winetou zbali rychlo šaty pod pazuchu,  a vyskoči zos oblaka. ...

Rybana idze otvoric dzvere a tam stoji Hatatitla... i hutori jej ľudskym hlasom:

- povidz načelnikovi, že vonka pada dižď ,..ta že ho počekam u kočikarňi......

Katarina Gmiterová Medzilaborce

4.miesto vtip č. 4.2

Medzi susedkami:

Viete pani suseda , že ja za deň schudnem i sto kila? A to už ako? Ráno som krava, na obed sliepka

a večer chrobáčik

Ing. Ján Bober Humenné

5.miesto vtip č. 1.7

Zverolekár volá Pištovi:

Vaša žena sa zastavila u mňa v ordinácii s mačkou,  a žiada ma,  aby som ju utratil. Vy s tým súhlasíte?

No jasné, jasné! A mačku pokojne puščice na ulicu, vona trafi domu aj sama

Katarina Gmiterová Medzilaborce

6.miesto vtip č. 4.1

Mac pošla do obchodu a baba dožira maloho Ďoďka a modľi  še.

Ďoďko še pita babi: Bábo, čom še furt modľice?

Ta že bi mi pošla do ňeba, dzecko mojo...

Vnuk popatri hore na ňebo ..a hutori: Do rici pojdzece, šak aňi na pojd ňebirujece vyjsc

Ing. Michal Kohut,  Humenné

7-8.miesto vtip č. 3.13

Pridze pacient za dochtorom a hutori :

-Pan dochtor, ja som asi gay.....

+A mace,nošice sako od Versačeho?

-Ne nemam, ja mam sako ľem z OZ Kapit.Nalepku-Prešov.

+A mace topanky od Gučiho?...

-Ne nemam. Lem od čiňana,  abo od Baťu mam topánky.

+A mace aspoň voňafku od Huga Bossa?

-Ne, ta  ja ľem Pitralon sebe davam...

+Ta vy nesce gay!  Vy sce obyčajny buzerant.......!!!

Ing. Ján Bober Humenné

7-8.miesto vtip č. 1.6

Dochtor prehľadne babku a hutori:

Babička máte choré srdce, preto nechodievajte veľmi po schodoch ..- a o dva mesiace sa mi priďte ukázať !

Babka príde ku dochtorovi o dva mesiace,  dochtor ju prehľadne a babka še pýta:

Už možem chodzic po schodoch?  Ano babka už môžete.

Chvála Bohu, bo po riňovkoj še mi už chodzic nechce

Viera Urbanová Kamenica nad Cirochou

9.miesto vtip č.11.7

Učiteľka še pita po  prazdninoch dze dzeci buli na dovolenkoj. Prihlaši še Jančo, a hvari že bul s maceru

a jej frajirom na dovoľenkoj u Grecku, bulo tam šumňe a najľepše bulo kec me ten macerin frajer furt ráno

užav na motorovy člun a odvez me pejc kilometrov na druhy breh jazera a ja veckaj plaval nazad. Učiteľka

mu hvari: ta to mušelo byc pre tebe mocno namahave teľo furt plávac?!  To nebulo také namahave pani

učiteľko, najhorše bulo še dostac von z toho zaviazanoho mecha.

Viera Urbanová Kamenica nad Cirochou

10.miesto vtip č.11.4

U kosceľe še sťažuje farár na kázni

Drahí veriaci, strecha na kostole je deravá , tečie nám dnu , nenašiel by sa nejaký sponzor ktorý by zaplatil

opravu? každi patrel do žemi .. na oblaki abo do modľitebnej knižki... a odrazu viskoči jedna žena ľehšich

mravov a hvari: Pán farár ja dam 10 000 eura, ja Vám dám..mám dosc peňeží. Farár še zhroží a a hvari jej:

Nie dcéra moja, ja nechcem Tvoje peniaze.. lebo sú zarobené hriešne.  ..A z koruša še ozývaju chlopi: ľem

berce pán farár .. šak to su našo peňeží..