Cirkevná základná škola s materskou školou

sv.Petra a Pavla Belá nad Cirochou

Adresa: Komenského 64/17
Telefón: 057 7683144
MŠ telefón:057 7683577
Webová adresa: https://czsbelanc.edupage.org
Email: riaditel@czsbelanc.edu.sk

Z histórie

Škola v Belej nad Cirochou má dlhoročnú tradíciu. Vznikla už v roku 1848 ako rímskokatolícka škola.
V roku 1911 bola postavená nová budova Rímskokatolíckej ľudovej školy v Belej nad Cirochou, a to z prostriedkov cirkevnej obce.
Po druhej svetovej vojne prestala byť škola cirkevnou a výchovno-vzdelávací proces bol pod patronátom štátu. Škola niesla názov národná škola.
V roku 1967 bola odovzdaná do užívania nová budova školy, ktorá sa skladá zo šiestich pavilónov.
Do roku 1976 to bola základná deväťročná škola a od roku 1976 základná škola.
V roku 2002 sa škola stala právnou subjektivitou spolu s materskou školou a s názvom „Základná škola s materskou školou Belá nad Cirochou“.
01.09.2004  naša škola sa zaradila do siete cirkevných škôl, keď prešla pod nového zriaďovateľa: Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo  Košice. Od tohto dňa už nesie názov:
Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Petra a Pavla Belá nad Cirochou

 

Profil školy

Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Petra a Pavla v Belej nad Cirochou sa stala na základe Zriaďovacej listiny: Rímskokatolícka Cirkev Arcibiskupstvo  Košice od 1.9.2004 školou s právnou subjektivitou. V tomto školskom roku škola začína vzdelávanie v 1. a 5. ročníku podľa Školského vzdelávacieho programu s názvom Otvorená škola.

     Výchovno-vzdelávaciu činnosť  budeme smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy.

    Cieľom našej školy je popri kvalitnom vzdelaní porovnateľnom so štátnymi školami rovnakého typu poskytovať žiakom ich zodpovednú výchovu v duchu kresťanskej viery a morálky a tak pre spoločnosť vychovať vzdelaných ľudí s jasnou duchovnou orientáciou. Ide o rozvoj rozumových schopností žiaka, získavanie potrebných návykov v mravnej, estetickej, pracovnej a telesnej výchove, výchove ku kresťanskému plneniu povinností.

 

Družstvo Belsat

príjem a retransmisia teresteriálnych a satelitných programov
Adresa:SNP 362/63
06781 Belá nad Cirochou
IČO:36491993
Programová skladba:STV 1,STV 2,STV 3,ČT 1,ČT 2,Markíza, Doma,TV Joj,Joj Plus,Discovery,Viasat Explorer,Viasat History,Film+,Music Box,Lux,TV Noe,Universal Chanel,Nova Sport,Minimax,TA 3.

Pošta Belá nad Cirochou

Prevádzkové hodiny : Po, Ut, Št, Pi: 06,30–11,30; 13,45-15,45;
St: 06,30-11,30, 14,00-15,45, 16,15-17,00 (pred poštou je verejný telef. automat)
Telefón:057 7683121

Zdravotné stredisko - MuDr.Valerián Hajduk

Ordinačné hodiny:Po-Pi 7.00-12.00, popoludní návštevy pacientov, v piatok je posudková komisia
Telefón:057 7683222

 

Obecný klub Asociácie furmanov Slovenska

Obecný klub AFuS  Belá n/Cirochou 
registračné číslo 37891863/02/03
sídlo:Komenského 88/10   Belá n/Cirochou   067 31
Výbor klubu: - predseda   Jozef Avuk, Vinohradská 187/178   Belá n/Cirochou
                          - tajomník  Jozef Škutka,  Komenského 88/10   Belá n/Cirochou
                          - hospodár  Ladislav Haburaj,  Tajch 767/13   Belá n/Cirochou
Kontrolná komisia:  Marek Gnip,  Belá n/Cirochou