Investičné zámery

  • Furmanský areál

  • Chodník - ulica Štúrova

 
  • Denný stacionár

  • Zariadenie pre seniorov

  • Park priateľstva

  • Technická vybavenosť IBV Budovateľská

  • Elektrická nabíjacia stanica

 
  • Združená kanalizačná prípojka Ul. Osloboditeľov 

  • Zlepšenie dostupnosti MRK k občianskej vybavenosti

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok
8.00 hod. - 15.30 hod.

Obedňajšia prestávka
12.00 hod. - 13.00 hod.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com