Investičné zámery

  • Furmanský areál

  • Chodník - ulica Štúrova

 
  • Denný stacionár

  • Zariadenie pre seniorov

  • Park priateľstva

  • Technická vybavenosť IBV Budovateľská

  • Elektrická nabíjacia stanica

 
  • Združená kanalizačná prípojka Ul. Osloboditeľov 

  • Zlepšenie dostupnosti MRK k občianskej vybavenosti