Investičné zámery

  • Furmanský areál

  • Chodník - ulica Štúrova

 
  • Denný stacionár

  • Zariadenie pre seniorov

  • Park priateľstva

  • Technická vybavenosť IBV Budovateľská

  • Elektrická nabíjacia stanica

 
  • Združená kanalizačná prípojka Ul. Osloboditeľov 

  • Zlepšenie dostupnosti MRK k občianskej vybavenosti

Obecný úrad

Obecný úrad
bude do odvolania
fungovať v režime
nestránkových dní.

Vzhľadom na vyhlásenie
mimoriadnej situácie
oznamujeme občanom,
že Obecný úrad
bude vykonávať iba
nevyhnutné činnosti.

V nutných prípadoch
je potrebné komunikovať
telefonicky alebo
elektronicky.

Môžete tiež využiť
poštovú schránku
pri Obecnom úrade.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com