Vítame Vás na oficiálnej stránke obce

Belá nad Cirochou!

Aktuality

Správajme sa zodpovedne

Zodpovedné spotrebiteľské správanie stojí na piatich pilieroch(princípoch) Odmietnime to, čo...
+

Oznam

Vážení občania, v prípade, že máte len jednu nádobu označenú nálepkou s logom Fúra 2020...
+
Ordinačné a otváracie hodiny
Ambulancia všeobecného lekára - MUDr. Valerián Hajduk
Pondelok až Piatok
7.00 hod. – 12.00 hod.
Telefónny kontakt: 057/768 3222
Ambulancia zubného lekára - MUDr. Pavol Brečka
Pondelok až Štvrtok
8.00 hod. – 12.00 hod.
Všetci občania obce sú povinní strániť sa osobných návštev všeobecného lekára a zubného lekára a tieto realizovať len na základe telefonickej komunikácie s lekárom.
Lekáreň Belá
Pondelok – Piatok
7.00 hod. – 15.00 hod.

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok
8.00 hod. - 15.30 hod.

Obedňajšia prestávka
12.00 hod. - 13.00 hod.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com