Vážení občania  a návštevníci obce Belá nad Cirochou sme radi, že ste sa rozhodli navštíviť našu obec touto formou. Vítame Vás na oficiálnych stránkach obce Belá nad Cirochou a veríme, že Vám poskytnú užitočné informácie z rôznych oblastí života obce, ktoré využijete pri svojej práci, štúdiu a oddychu...

Najbližšie akcie:  20.2.2018 Zasadnutie OZ

Aktuality

Rozhodnutie - kanalizácia - verejná vyhláška

Rozhodnutie - povolenie užívanie vodných stavieb, povolenie vypúšťania - verejná vyhláška.pdf (625,3 kB)

Prvý občan Belej nad Cirochou a zároveň Sninského okresu v roku 2013

Prvým dieťaťom narodeným v roku 2013 v okrese Snina je Filip Hišem, občan obce Belá nad Cirochou. Keďže ide o prvé dieťa narodené v sninskej nemocnici v novom roku, tak pri tejto príležitosti starosta obce Belá nad Cirochou, p. Ján Vajda,...

Plán činnosti vo vojenskom obvode Valaškovce na mesiac JANUÁR 2013

V uvedených termínoch a časoch je vstup na územie vojenského obvodu zakázaný. Hrozí reálne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a života:   Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce.pdf (465,6 kB)

Zvozový kalendár na rok 2013

Bela nad Cirochou_SV.pdf (177 kB)

Oznámenie o začatí koaludačného konania - rozšírenie vodovodu - verejná vyhláška

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Belá nad Cir. - rozšírenie vodovodu, líniová stavba, k.ú. Belá nad Cirochou - oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a pozvanie na ústne pojednávanie.pdf (109 kB)

Rozhodnutie o umiestnení stavby - verejná vyhláška

Rozhodnutie o umiestnení stavby.pdf (410,6 kB)

Oznámenie o začatí stavebného konania - verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania - verejná vyhláška.pdf (115,7 kB)

Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac December 2012

V nižšie uvedených temínoch a časoch je vstup na územie vojenského obvodu zakázaný. Hrozí reálne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a života:   Plán využitia vojenského obvodu Valaškovce v mesiaci December 2012

Oznámenie o začatí kolaudačnéhé konania - verejná vyhláška

Verejná vyhláška - kanalizácia.pdf (1,1 MB)

Návrh VZN č. 3/2012 o dani z nehnuteľnosti na rok 2013

    Návrh VZN Obce Belá nad Cirochou č. 3-2012 zo dňa 14.11.2012 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2013.pdf (151,2 kB)

Ukončenie projektu výstavby kanalizácie

    Realizácia stavebných prác v rámci projektu „Splašková kanalizácia + ČOV Belá nad Cirochou – II. etapa: SO 01 Stoková sieť a kanalizačné prípojky a SO + PS ČOV 2 (2400 EO)“ začala dňa 24.03.2011 odovzdaním staveniska...

Záznamy: 469 - 480 zo 558
<< 38 | 39 | 40 | 41 | 42 >>

Meniny na web

Novinky

Nová web stránka

06.10.2017 11:21
Na novej web stránke www.farnostbelanc.sk nájdete najnovšie informácie zo života vo farnosti Najsvätejšieho srdca Ježišovho v...

Beľenské trhy

25.09.2017 12:46
Organizačné pokyny „Beľenských trhov“  spojených s burzou   Obec Belá nad Cirochou oznamuje predajcom, že sa môžu...

Blahoželania

25.02.2017 11:55
2.3. Pekného životného jubilea sa v týchto dňoch dožíva naša členka, pani Zuzana Ľoncová, z Kukučínovej ulice. Výbor ZO JDS...

Opustili nás

18.01.2017 09:35
Opustili nás

Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci

30.12.2016 17:28

Beľenské noviny

11.11.2016 15:15
V sekcii dokumenty pribudla nová sekcia a to Beľenské noviny, pre tých ku ktorým sa nedostalo najnovšie vydanie našich...

Odchody vlakov Belá nad Cirochou od 13.12.2015

10.12.2015 09:10
Odchody vlakov.doc (52736)

Superpohár

17.06.2015 14:45
V piatok 19.6.2015 o 17:00 sa uskutoční v Kamenici nad Cirochou futbalový zápas o Superpohár ObFZ Humenné - Memoriál J. Škubu...
1 | 2 | 3 | 4 >>

TJ Slovan

Nohejbalový klub

ŠK Orion

CZŠ s MŠ

Farnosť Belá n/C

TOPlist