Vážení občania  a návštevníci obce Belá nad Cirochou sme radi, že ste sa rozhodli navštíviť našu obec touto formou. Vítame Vás na oficiálnych stránkach obce Belá nad Cirochou a veríme, že Vám poskytnú užitočné informácie z rôznych oblastí života obce, ktoré využijete pri svojej práci, štúdiu a oddychu...

Najbližšie akcie: 10.9.2019 zasadnutie OZ, 15.9.2019 Beľenské trhy - areál Topovné 

Aktuality

Prvý občan Belej nad Cirochou a zároveň Sninského okresu v roku 2013

Prvým dieťaťom narodeným v roku 2013 v okrese Snina je Filip Hišem, občan obce Belá nad Cirochou. Keďže ide o prvé dieťa narodené v sninskej nemocnici v novom roku, tak pri tejto príležitosti starosta obce Belá nad...

Plán činnosti vo vojenskom obvode Valaškovce na mesiac JANUÁR 2013

V uvedených termínoch a časoch je vstup na územie vojenského obvodu zakázaný. Hrozí reálne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a života:   Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce.pdf (465,6 kB)

Zvozový kalendár na rok 2013

Bela nad Cirochou_SV.pdf (177 kB)

Oznámenie o začatí koaludačného konania - rozšírenie vodovodu - verejná vyhláška

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Belá nad Cir. - rozšírenie vodovodu, líniová stavba, k.ú. Belá nad Cirochou - oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a pozvanie na ústne pojednávanie.pdf (109 kB)

Rozhodnutie o umiestnení stavby - verejná vyhláška

Rozhodnutie o umiestnení stavby.pdf (410,6 kB)

Oznámenie o začatí stavebného konania - verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania - verejná vyhláška.pdf (115,7 kB)

Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac December 2012

V nižšie uvedených temínoch a časoch je vstup na územie vojenského obvodu zakázaný. Hrozí reálne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a života:   Plán využitia vojenského obvodu Valaškovce v mesiaci December 2012

Oznámenie o začatí kolaudačnéhé konania - verejná vyhláška

Verejná vyhláška - kanalizácia.pdf (1,1 MB)

Návrh VZN č. 3/2012 o dani z nehnuteľnosti na rok 2013

    Návrh VZN Obce Belá nad Cirochou č. 3-2012 zo dňa 14.11.2012 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2013.pdf (151,2 kB)

Ukončenie projektu výstavby kanalizácie

    Realizácia stavebných prác v rámci projektu „Splašková kanalizácia + ČOV Belá nad Cirochou – II. etapa: SO 01 Stoková sieť a kanalizačné prípojky a SO + PS ČOV 2 (2400 EO)“ začala dňa 24.03.2011 odovzdaním...

Oznámenie o dočasnom zákaze vstupu do vojeského obvodu Valaškovce - November 2012

Vojenský obvod Valaškovce oznamuje, že v termínoch uvedených nižšie je plánovaná činnosť na území vojenského obvodu a z tohto dôvodu je dočasný zákaz vstupu na územie Vojenského obvodu Valaškovce:   Plán činnosti vo VO Valaškovce na...

Záznamy: 589 - 600 zo 677
<< 48 | 49 | 50 | 51 | 52 >>

Kultúrne podujatia

Pozvánka na nohejbal

Zvozový kalendár

Novinky

Schôdza družstva Belsat

08.06.2019 13:46
Oznam Predstavenstvo Družstva BELSAT ako prevádzkovateľ káblovej televízie v obci zvoláva členskú schôdzu všetkých členov...

Výsledky volieb prezidenta SR 2. kolo - Belá n/Cir.

01.04.2019 20:48
www.vysledkyvolieb.sk/mesta-a-obce/1588-bela-nad-cirochou/prezidentske-volby/2019/vysledky/2-kolo

Výsledky volieb prezidenta SR v 1.kole v Belej n/Cir.

19.03.2019 16:08
https://www.vysledkyvolieb.sk/mesta-a-obce/1588-bela-nad-cirochou/prezidentske-volby/2019/vysledky/1-kolo

Plán práce OZ na rok 2019

06.12.2018 21:10
Plán práce OZ r. 2019.pdf (271438)

Beľenské novinky

20.03.2018 16:35
V sekcii dokumenty - Beľenské novinky si môžete prečítať vo formáte pdf všetky doterajšie vydania Beľenských novín.

Beľenské trhy

23.02.2018 19:04
Termíny konania Beľenských trhov na rok 2018: 18.3.,15.4., 20.5., 17.6., 15.7., 19.8., 16.9., 21.10., 18.11.2018 Trhy sa budú...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

TJ Slovan

Nohejbalový klub

ŠK Orion

CZŠ s MŠ

Farnosť Belá n/C