Vítame Vás na oficiálnej stránke obce

Belá nad Cirochou!

Aktuality

Zmeny ordinačných a otváracích hodín
Ambulancia všeobecného lekára - MUDr. Valerián Hajduk
Pondelok až Piatok
7.00 hod. – 12.00 hod.
Občania obce sú povinní strániť sa osobných návštev lekára a tieto realizovať len na základe telefonickej komunikácie s lekárom. Telefónny kontakt: 057/768 3222
Ambulancia zubného lekára - MUDr. Pavol Brečka
Pondelok a Štvrtok
8.00 hod. – 9.00 hod.
Ordinačné hodiny sú platné do 30. 3. 2020. Ošetrené budú len akútne prípady!
Lekáreň Belá
Pondelok – Piatok
7.00 hod. – 12.30 hod.
Otváracie hodiny sú platné od 23. 3. 2020 do odvolania.

Obecný úrad

Obecný úrad
bude do odvolania
fungovať v režime
nestránkových dní.

Vzhľadom na vyhlásenie
mimoriadnej situácie
oznamujeme občanom,
že Obecný úrad
bude vykonávať iba
nevyhnutné činnosti.

V nutných prípadoch
je potrebné komunikovať
telefonicky alebo
elektronicky.

Môžete tiež využiť
poštovú schránku
pri Obecnom úrade.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com