Vážení občania  a návštevníci obce Belá nad Cirochou sme radi, že ste sa rozhodli navštíviť našu obec touto formou. Vítame Vás na oficiálnych stránkach obce Belá nad Cirochou a veríme, že Vám poskytnú užitočné informácie z rôznych oblastí života obce, ktoré využijete pri svojej práci, štúdiu a oddychu...

Najbližšie akcie: 10.9.2019 zasadnutie OZ, 15.9.2019 Beľenské trhy - areál Topovné 

Aktuality

Pozvánka na verejnú schôdzu

Vážení občania, starosta obce Belá nad Cirochou Vás pozýva na verejnú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 26.10.2012 o 16.00 hod. v spoločenskej sále obecného domu. Obsahom  verejnej schôdze bude problematika nakladania...

Oznámenie o dočasnom zákaze vstupu do Vojenského obvodu Valaškovce

Ministerstvo obrany SR, Obvodný úrad vojenského obvodu Valaškovce, Kamenica nad Cirochou, zaslal na Obecný úrad Plán využitia územia Vojenského obvodu Valaškovce v mesiaci August 2012. V termínoch, ktoré sú uvedené v prílohe, je na územie...

Prerušenie distribúcie elektriny - oznámenie

Východoslovenská distribučná, a.s., Košice, oznamuje, že v obci Belá nad Cirochou bude z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia prerušená distribúcia elektriny a to 24. októbra 2012: od 8,00 do 16,00 hod. od č....

Výtvarná súťaž - II. ročník

Obec Belá nad Cirochou vyhlasuje 2. ročník súťaže s názvom „Čo tie očká vidia“ – okruh ZVIERA. Súťaž bude prebiehať počas celého októbra. Výkresy vyhotovené ľubovoľnou technikou  vo formáte A3 alebo A4 môžete posielať alebo zaniesť na...

Oznámenie o prerokovaní zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce - verejná vyhláška

Obec Belá nad Cirochou týmto oznamuje verejnosti začatie prerokovania Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Belá nad Cirochou. Oznámenie o prerokovaní Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN O - Belá nad Cirochou.pdf (58,5 kB)

100.jubileum

S vďačnosťou v srdci za dar chrámu a Božieho prebývania medzi nami Vás pozývame  na slávnosť 100. jubilea Kostola Najsv. Srdca Ježišovho v Belej nad Cirochou Program slávnosti: Nedeľa - 23. septembra 2012 10.30 Te Deum -...

Oznámenie o začatí územného konania - Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania - Verejná vyhláška

Oznam o dočasnom zákaze vstupu do Vojenského obvodu Valaškovce - September 2012

Ministerstvo obrany SR, Obvodný úrad vojenského obvodu Valaškovce, Kamenica nad Cirochou, zaslal na Obecný úrad Plán využitia územia Vojenského obvodu Valaškovce v mesiaci August 2012. V termínoch, ktoré sú uvedené v prílohe, je na územie...

Deň Obce Belá nad Cirochou 2012

          Obec Belá nad Cirochou           Vás pozýva na  Deň Obce Belá nad Cirochou 26. augusta 2012 na miestnom futbalovom...

Oznámenie o strategickom dokumente

Obec Belá nad Cirochou týmto oznamuje, že dňa 06.08.2012 jej bolo od Obvodného úradu životného prostredia v Humennom, pracovisku Snina, Partizánska 1057, Snina, doručené   Oznámenie o strategickom dokumente: „ZMENY...

Oznámenie o vykonaní strelieb vo vojenských obvodoch

Ministerstvo obrany SR, Obvodný úrad vojenského obvodu Valaškovce, Kamenica nad Cirochou, zaslal na Obecný úrad Plán využitia územia Vojenského obvodu Valaškovce v mesiaci August 2012. V termínoch, ktoré sú uvedené v prílohe, je na územie...

Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN Obce Belá nad Cirochou

Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN OBCE Belá nad Cirochou.pdf (50,7 kB)

Záznamy: 601 - 612 zo 677
<< 49 | 50 | 51 | 52 | 53 >>

Kultúrne podujatia

Pozvánka na nohejbal

Zvozový kalendár

Novinky

Schôdza družstva Belsat

08.06.2019 13:46
Oznam Predstavenstvo Družstva BELSAT ako prevádzkovateľ káblovej televízie v obci zvoláva členskú schôdzu všetkých členov...

Výsledky volieb prezidenta SR 2. kolo - Belá n/Cir.

01.04.2019 20:48
www.vysledkyvolieb.sk/mesta-a-obce/1588-bela-nad-cirochou/prezidentske-volby/2019/vysledky/2-kolo

Výsledky volieb prezidenta SR v 1.kole v Belej n/Cir.

19.03.2019 16:08
https://www.vysledkyvolieb.sk/mesta-a-obce/1588-bela-nad-cirochou/prezidentske-volby/2019/vysledky/1-kolo

Plán práce OZ na rok 2019

06.12.2018 21:10
Plán práce OZ r. 2019.pdf (271438)

Beľenské novinky

20.03.2018 16:35
V sekcii dokumenty - Beľenské novinky si môžete prečítať vo formáte pdf všetky doterajšie vydania Beľenských novín.

Beľenské trhy

23.02.2018 19:04
Termíny konania Beľenských trhov na rok 2018: 18.3.,15.4., 20.5., 17.6., 15.7., 19.8., 16.9., 21.10., 18.11.2018 Trhy sa budú...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

TJ Slovan

Nohejbalový klub

ŠK Orion

CZŠ s MŠ

Farnosť Belá n/C