Beľenské trhy

Termíny konania Beľenských trhov na rok 2018:
18.3.,15.4., 20.5., 17.6., 15.7., 19.8., 16.9., 21.10., 18.11.2018

Trhy sa budú konať vo furmanskom areále Topovné od 6:00 do 10:00