Beľenské trhy

Termíny konania Beľenských trhov na rok 2018:
18.3.,15.4., 20.5., 17.6., 15.7., 19.8., 16.9., 21.10., 18.11.2018

Trhy sa budú konať vo furmanskom areále Topovné od 6:00 do 10:00

Obecný úrad

Obecný úrad
bude do odvolania
fungovať v režime
nestránkových dní.

Vzhľadom na vyhlásenie
mimoriadnej situácie
oznamujeme občanom,
že Obecný úrad
bude vykonávať iba
nevyhnutné činnosti.

V nutných prípadoch
je potrebné komunikovať
telefonicky alebo
elektronicky.

Môžete tiež využiť
poštovú schránku
pri Obecnom úrade.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com