Blahoželania

25.02.2017 11:55

2.3.

Pekného životného jubilea sa v týchto dňoch dožíva naša členka, pani Zuzana Ľoncová,

z Kukučínovej ulice.

Výbor ZO JDS jej k výročiu srdečne blahoželá so želaním všetkého najlepšieho.

Nech Vám slnko šťastia svieti,

nech Vám láska srdce hreje,

nech Vám nikdy smutno nie je

a nech Vám nebesá doprajú pevné zdravie.

5.3.

Výbor ZO JDS srdečne blahoželá svojej členke, p. Emílii Jankajovej z ulice Tajch, k jej

krásnemu životnému jubileu.

Nech život Tvoj plynie ako tichá voda.

Nech šťastný je ten, kto Ti ruku podá.

Nech Tvoje srdce nepozná lásky klam,

hlavne to Ti želáme k narodeninám.