OZNÁMENIE O NEPODPÍSANÍ UZNESENIA č. 113/2020, č. 114/2020, č. 116/2020, č. 125/2020 a č. 129/2020

Dňa 16. septembra 2020 starosta obce Ján Vajda, nepodpísal päť uznesení zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Belej nad Cirochou, a to:

  • Uznesenie č. 113/2020 zo dňa 8. 9. 2020
  • Uznesenie č. 114/2020 zo dňa 8. 9. 2020
  • Uznesenie č. 116/2020 zo dňa 8. 9. 2020
  • Uznesenie č. 125/2020 zo dňa 8. 9. 2020
  • Uznesenie č. 129/2020 zo dňa 8. 9. 2020

Podľa § 13 ods. 6 Zákona č. 369/1990 Zb. môže starosta pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 10.

Starosta obce Belá nad Cirochou využil svoju právomoc vetovať uvedené uznesenia.

 

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com