Oznámenie o zrušení termínu konania zasadnutia Obecného zastupiteľstva