Schôdza družstva Belsat

Oznam

Predstavenstvo Družstva BELSAT ako prevádzkovateľ káblovej televízie v obci zvoláva
členskú schôdzu všetkých členov družstva, ktorá sa uskutoční v nedeľu 16-ho júna o 13-tej
hodine v zasadačke obecného úradu.
Hlavnými bodmi programu schôdze budú: činnosť družstva a kontrolnej komisie za
uplynulé obdobie, účtovná závierka, kontrola plnenia úloh a diskusia.
Účasť všetkých členov je povinná.

Obecný úrad

Obecný úrad
bude do odvolania
fungovať v režime
nestránkových dní.

Vzhľadom na vyhlásenie
mimoriadnej situácie
oznamujeme občanom,
že Obecný úrad
bude vykonávať iba
nevyhnutné činnosti.

V nutných prípadoch
je potrebné komunikovať
telefonicky alebo
elektronicky.

Môžete tiež využiť
poštovú schránku
pri Obecnom úrade.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com