Schôdza družstva Belsat

Oznam

Predstavenstvo Družstva BELSAT ako prevádzkovateľ káblovej televízie v obci zvoláva
členskú schôdzu všetkých členov družstva, ktorá sa uskutoční v nedeľu 16-ho júna o 13-tej
hodine v zasadačke obecného úradu.
Hlavnými bodmi programu schôdze budú: činnosť družstva a kontrolnej komisie za
uplynulé obdobie, účtovná závierka, kontrola plnenia úloh a diskusia.
Účasť všetkých členov je povinná.

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok
8.00 hod. - 15.30 hod.

Obedňajšia prestávka
12.00 hod. - 13.00 hod.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com