Všeobecne záväzné nariadenie Obce Belá nad Cirochou č. 01/2020 o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok
8.00 hod. - 15.30 hod.

Obedňajšia prestávka
12.00 hod. - 13.00 hod.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com