Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Belá nad Cirochou