Výstup na Sninský kameň

V nedeľu 1.2.2015

sa uskutoční 36. ročník zimného výstupu na Sninský kameň.

Odchod 9,20 linkovým

autobusom z Belej.

Zraz je v Zemplínskych Hámroch pod kameňolomom.

Po výstupe občerstvenie.

Turistický oddiel pri

TJ Slovan Belá nad Cirochou.

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok
8.00 hod. - 15.30 hod.

Obedňajšia prestávka
12.00 hod. - 13.00 hod.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com