Obec Belá nad Cirochou

Obec Belá nad Cirochou sa rozprestiera na severných výbežkoch Vihorlatského pohoria, v povodí rieky Cirochy. Vznikla v dôsledku valašskej kolonizácie v 14. storočí. Patrila k humenskému panstvu. Prvá písomná zmienka o dedine sa nám zachovala z roku 1451. Pôvodným živobitím miestnych obyvateľov bolo poľnohospodárstvo, práce v lesoch, ako aj ťažba a spracovanie železnej rudy. Obzvlášť sa darilo včelárstvu.
Dnes žije v Belej nad Cirochou vyše 3360 obyvateľov, čím sa radí k veľkým zemplínskym obciam. K jej rozvoju prispieva nepatrná vzdialenosť okresného mesta Snina, kde nachádzajú ľudia pracovné príležitosti ako aj verejné služby. Pôsobia tu tiež desiatky súkromných podnikateľov z oblasti poľnovýroby, obchodu a služieb.
Školstvo píše v obci svoju históriu od roku 1848. Cirkevnú základnú školu s materskou školou sv. Petra a Pavla tvorí komplex šiestich budov základnej školy a veľká budova materskej školy. V jej areáli bolo vybudované futbalové ihrisko, dva tenisové kurty a detské ihrisko. Navštevuje ju vyše 300 žiakov. V poslednom období bola dovybavená počítačovou a jazykovou učebňou, nachádza sa tu i kaplnka.
Od roku 1990 sídli v Belej nad Cirochou rímskokatolícky farský úrad. Dominantnou stavbou ako aj historickou pamiatkou je rímskokatolícky Kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Pochádza z roku 1912. V šesťdesiatych rokoch bola významne pozmenená jeho architektúra. Na prvý pohľad zaujme štukovou výzdobou. Pred kostolom môžete obdivovať bronzový kríž. Občiansku vybavenosť rozšírilo i vybudovanie domu smútku. Nielen miestni obyvatelia vítajú dostatok reštauračných a ubytovacích zariadení v obci.
V Belej nad Cirochou pôsobí množstvo spolkov zameraných na športovú ako aj kultúrnu oblasť. Svojou aktivitou výrazne dotvárajú tunajšie spoločenské dianie. Neodmysliteľnými udalosťami obce je napríklad furmanská súťaž a Dožinky. V okolí obce je množstvo prírodných zaujímavostí.
 
Názvy obce
1773 Cziroka-Bella, Bella Csirocska [!], 1786 Cziroka-Bella, 1808 Bela, Cziroka-Bella, Cyrocká Belá, 18631913 Cirókabéla, 1920 Cirocká Belá, 1927– Belá nad Cirochou
 
V obci BELÁ NAD CIROCHOU  sa v roku 1995 nachádzali najčastejšie tieto priezviská:

GNIPOVÁ 112×; GNIP 111×; BURIKOVÁ 87×; BURIK 85×; ŠKUTKA 64×; HABURAJOVÁ 60×; VAJDA 60×; BEDNÁROVÁ 60×; VAJDOVÁ 56×; HABURAJ 56×; ŠKUTKOVÁ 53×; BEDNÁR 51×; ČIŽMÁR 51×; LOJAN 47×; ČIŽMÁROVÁ 45×; PETROVÁ 43×; ĽONCOVÁ 42×; ĽONC 39×; LOJANOVÁ 39×; BRITANOVÁ 36×; PETRO 35×; HIŠEM 32×; HIŠEMOVÁ 32×; HAŠUĽOVÁ 31×; HAŠUĽ 30×; ONDERČIN 30×; ONDERČINOVÁ 30×; ROŠKO 29×; KARĽOVÁ 28×; BRITAN 28×; DUNAJ 27×; ŠIMONOVÁ 26×; ROŠKOVÁ 26×; PRISTAŠOVÁ 25×; DRABOVÁ 24×; KEPIČOVÁ 24×; KARĽA 24×; DRAB 24×; BURÍK 22×; DRÁB 20×; PRISTAŠ 20×; PAVLISKO 20×; PAVLISKOVÁ 20×; ŠIMON 20×; DUNAJOVÁ 19×; DRÁBOVÁ 19×; DICKÁ 19×; BURÍKOVÁ 19×; HREŽÍKOVÁ 19×; DICKÝ 18×; KEPIČ 17×; SABO 16×; ČOPÍKOVÁ 16×; GAJDOŠ 15×; SABOVÁ 15×; NACKO 14×; KREŠILA 13×; ČOPÍK 13×; GAJDOŠOVÁ 13×; FERKO 13×; DUDIČ 13×; ONDERČÍN 13×; GIČOVÁ 13×; NACKOVÁ 13×; HREŽÍK 13×; FERKOVÁ 12×; REBIČOVÁ 12×; GIČ 12×; HREHA 12×; JANKAJ 12×; DUDIČOVÁ 12×; VALKOVÁ 11×; HAFINCOVÁ 11×; REBIČ 11×; HREŽIKOVÁ 11×; HREHOVÁ 11×; HAFINEC 10×; DZURENKO 10×; JANKAJOVÁ 10×; HEINRICHOVÁ 10×; BREČKA 9×; BARNA 9×; DZUROVEJ 9×; MITROVÁ 9×; DZUROVEJOVÁ 9×; TONGEĽOVÁ 8×; ANDREJOVÁ 8×; KREŠILOVÁ 8×; ČIŽMAROVÁ 8×; KUDRAVÝ 8×; BREČKOVÁ 8×; BAKAJSA 8×; SUŠKOVÁ 8×; GERBOVÁ 8×; DZURIKANINOVÁ 8×; BURDA 8×; MITRO 8×; GERBA 8×; HREŽIK 8×; DZURIKANIN 7×, ...