a) Komisia bytová, sociálna a zdravotnícka:
JUDr. Daniela Lojanová, predseda
PhDr. Antónia Andraščíková, člen
Mgr. Alžbeta Hišemová, člen
Margaréta Šimonová, člen
Ing. Marián Bakajsa, člen
PhDr. Marianna Britanová, člen

b) Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie:
Mgr. Ján Škutka, predseda
Ing. Anna Britanová, člen
Margaréta Šimonová, člen
Ing. Jana Špuntová, člen
Pavol Burda, člen

c) Komisia pre financie a správu majetku:
Ing. Anna Britanová, predseda
Magdaléna Kepičová, člen
Ing. Dušan Hančarik, člen
Mgr. Ján Škutka, člen
PhDr. Peter Karľa, člen

d) Komisia pre verejný poriadok a životné prostredie:
Ing. Jana Špuntová, predseda
Ing. Marián Bakajsa, člen
Ing. Jozef Kudravý, člen
Mgr. Ján Škutka, člen

e) Komisia pre šport a mládež:
Ing. Dušan Hančarik, predseda
Ing. Štefan Dunaj, člen
Pavol Burda, člen
PaedDr. Marek Štutika, člen
JUDr. Daniela Lojanová, člen

f) Komisia pre kultúru:
PhDr. Peter Karľa, predseda
PaedDr. Marek Štutika, člen
Ing. Dušan Hančarik, člen
Ing. Jana Špuntová, člen
Ladislav Burda, člen
Mgr. Matúš Gnip, člen

Obecný úrad

Obecný úrad
bude do odvolania
fungovať v režime
nestránkových dní.

Vzhľadom na vyhlásenie
mimoriadnej situácie
oznamujeme občanom,
že Obecný úrad
bude vykonávať iba
nevyhnutné činnosti.

V nutných prípadoch
je potrebné komunikovať
telefonicky alebo
elektronicky.

Môžete tiež využiť
poštovú schránku
pri Obecnom úrade.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com