Komisie Obecného zastupiteľstva obce

1. Komisia bytová, sociálna a zdravotnícka

Meno pozícia
Judr. Daniela Lojanová predseda komisie
Helena Bednárová člen
Bc. Anna Paprčková člen
Mgr. Jana Valcerová člen

 

2. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie a pre financovanie a rozpočet

Meno pozícia
Mgr. Ján Škutka predseda komisie
Ing. Anna Britanová člen
Margaréta Šimonová člen
Magdaléna Kepičová člen

 

3. Komisia pre verejný poriadok, životné prostredie a na vybavovanie sťažností

Meno pozícia
Ing. Marián Bakajsa predseda komisie
Mgr. Ján Škutka člen
Patrik Gerba člen
Mgr. Patrik Vojtko člen
Miroslav Dudič člen

 

4. Komisia pre šport a mládež

Meno pozícia
Ing.Dušan Hančarik predseda komisie
PhDr.Peter Karľa člen
Peter Dzurovej člen
Mgr. Ladislav Hreha člen
Jozef Hašuľ člen

 

5. Komisia pre kultúru

Meno pozícia
PhDr. Peter Karľa predseda komisie
PaedDr. Marek Štutika člen
Mgr. Jana Valcerová člen
Ing. Mária Drábová člen