a) Komisia bytová, sociálna a zdravotnícka:

JUDr. Daniela Lojanová, predseda

PhDr. Antónia Andraščíková, člen

Mgr. Alžbeta Hišemová, člen

Margaréta Šimonová, člen

Ing. Marián Bakajsa, člen

PhDr. Marianna Britanová, člen

b) Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie:

Pavol Burda, predseda

Ing. Anna Britanová, člen

Margaréta Šimonová, člen

Ing. Jana Špuntová, člen

Mgr. Ján Škutka, člen

c) Komisia pre financie a správu majetku:

Ing. Anna Britanová, predseda

Magdaléna Kepičová, člen

Ing. Dušan Hančarik, člen

Mgr. Ján Škutka, člen

PhDr. Peter Karľa, člen

d) Komisia pre verejný poriadok a životné prostredie:

Ing. Jana Špuntová, predseda

Ing. Marián Bakajsa, člen

Ing. Jozef Kudravý, člen

Mgr. Ján Škutka, člen 

PaedDr.Marek Štutika, člen

Mgr. Zuzana Čižmárová, člen

e) Komisia pre šport a mládež:

Ing. Dušan Hančarik, predseda

Ing. Štefan Dunaj, člen

Pavol Burda, člen

PaedDr. Marek Štutika, člen

JUDr. Daniela Lojanová, člen

f) Komisia pre kultúru:

PhDr. Peter Karľa, predseda

PaedDr. Marek Štutika, člen

Ing. Jana Špuntová, člen

Ladislav Burda, člen

Lucia Petrová, člen

 

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com