Ján Vajda

Kancelária starostu obce

Obecný úrad Belá nad Cirochou

Osloboditeľov 535/33

067 81 Belá nad Cirochou

Telefónny kontakt/fax: 057 768 31 26

Mobil: 0907 251 090

Telefónny kontakt domov: 057 768 31 70

E-mail: obecbelanadcirochou@gmail.com alebo vajdajanko@gmail.com

Facebooková stránka: https://www.facebook.com/starostajanvajda/

Obecný úrad

Obecný úrad
bude do odvolania
fungovať v režime
nestránkových dní.

Vzhľadom na vyhlásenie
mimoriadnej situácie
oznamujeme občanom,
že Obecný úrad
bude vykonávať iba
nevyhnutné činnosti.

V nutných prípadoch
je potrebné komunikovať
telefonicky alebo
elektronicky.

Môžete tiež využiť
poštovú schránku
pri Obecnom úrade.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com