Starosta obce

Ján Vajda

 
Kancelária: Obecný úrad Belá nad Cirochou
Tel./fax: 057 768 3126
Tel.: 057 768 3170
Mobil: 0907 251 090
E-mail: obecbelanadcirochou@gmail.com alebo vajdajanko@gmail.com