Ján Vajda

Kancelária starostu obce

Obecný úrad Belá nad Cirochou

Osloboditeľov 535/33

067 81 Belá nad Cirochou

Telefónny kontakt/fax: 057 768 31 26

Mobil: 0907 251 090

Telefónny kontakt domov: 057 768 31 70

E-mail: obecbelanadcirochou@gmail.com alebo vajdajanko@gmail.com

Facebooková stránka: https://www.facebook.com/starostajanvajda/

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok
8.00 hod. - 15.30 hod.

Obedňajšia prestávka
12.00 hod. - 13.00 hod.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com