Symboly obce

Erb obce (z r. 1848) znázorňuje kamenára v klobúku s kladivom v ruke, ktorý opracúva kamenný stĺp.

vlajka obce