Symboly obce

 

Erb obce (z r. 1848) znázorňuje kamenára v klobúku s kladivom v ruke, ktorý opracúva kamenný stĺp.

Vlajka obce

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok
8.00 hod. - 15.30 hod.

Obedňajšia prestávka
12.00 hod. - 13.00 hod.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com