Poslanci obce Belá nad Cirochou

Volebné obdobie 2014 – 2018

  • Margaréta Šimonová - zástupca starostu

  • Patrik Gerba

  • Mgr. Ladislav Hreha

  • Bc. Anna Paprčková

  • PaedDr. Marek Štutika

  • Ing. Dušan Hančarik

  • Ing. Marián Bakajsa

  • PhDr. Peter Karľa

  • JUDr. Daniela Lojanová

  • Mgr. Ján Škutka