Volebné obdobie 2018 – 2022

 • Margaréta Šimonová

 • PhDr. Antónia Andraščíková

 • Ing. Jana Špuntová

 • Ing. Anna Britanová

 • PaedDr. Marek Štutika

 • Ing. Dušan Hančarik

 • Ing. Marián Bakajsa

 • PhDr. Peter Karľa

 • JUDr. Daniela Lojanová

 • Mgr. Ján Škutka

 • Pavol Burda

 

Obecný úrad

Obecný úrad
bude do odvolania
fungovať v režime
nestránkových dní.

Vzhľadom na vyhlásenie
mimoriadnej situácie
oznamujeme občanom,
že Obecný úrad
bude vykonávať iba
nevyhnutné činnosti.

V nutných prípadoch
je potrebné komunikovať
telefonicky alebo
elektronicky.

Môžete tiež využiť
poštovú schránku
pri Obecnom úrade.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com