Ochrana osobných údajov

Dokumentáciu k spracovávaniu a ochrane osobných údajov nájdete na nasledujúcom odkaze: www.ppprotect.sk/dokument/obec-bela-nad-cirochou/

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok
8.00 hod. - 15.30 hod.

Obedňajšia prestávka
12.00 hod. - 13.00 hod.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com