Obecný klub Asociácie furmanov Slovenska

Registračné číslo: 37891863/02/03
Sídlo: Komenského 88/10, Belá nad Cirochou

Výbor klubu:

  • Predseda - Jozef Avuk

  • Tajomník - Jozef Škutka

  • Hospodár - Ladislav Haburaj

  • Kontrolná komisia - Marek Gnip