Základná organizácia Únie žien Slovenska v Belej nad Cirochou

Dňa 7. januára 2020 sa konala ustanovujúca schôdza základnej organizácie Únie žien Slovenska v Belej nad Cirochou za prítomnosti okresnej predsedníčky Únie žien Slovenska v Snine, pani Márie Dunajovej. Na tomto zasadnutí boli prijaté nové členky Únie žien Slovenska, ktoré následne vytvorili organizačnú štruktúru. Členky novovzniknutej organizácie stanovili hodnoty a ciele, ktoré chcú svojou činnosťou napĺňať. Hlavným programovým cieľom základnej organizácie Únie žien Slovenska v Belej nad Cirochou, je zabezpečiť všestranný osobnostný, vzdelanostný a kultúrny rozvoj ženy, zlepšenie jej postavenia v spoločnosti, vytvorenie priestoru pre jej plnohodnotnú sebarealizáciu v rodinnom, ekonomickom, politickom a spoločenskom živote.

 

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com