Základná organizácia Únie žien Slovenska v Belej nad Cirochou

Dňa 7. januára 2020 sa konala ustanovujúca schôdza základnej organizácie Únie žien Slovenska v Belej nad Cirochou za prítomnosti okresnej predsedníčky Únie žien Slovenska v Snine, pani Márie Dunajovej. Na tomto zasadnutí boli prijaté nové členky Únie žien Slovenska, ktoré následne vytvorili organizačnú štruktúru. Členky novovzniknutej organizácie stanovili hodnoty a ciele, ktoré chcú svojou činnosťou napĺňať. Hlavným programovým cieľom základnej organizácie Únie žien Slovenska v Belej nad Cirochou, je zabezpečiť všestranný osobnostný, vzdelanostný a kultúrny rozvoj ženy, zlepšenie jej postavenia v spoločnosti, vytvorenie priestoru pre jej plnohodnotnú sebarealizáciu v rodinnom, ekonomickom, politickom a spoločenskom živote.

Aktivity novovzniknutej organizácie môžete podporiť poukázaním 2 % zaplatenej dane z príjmov. Predvyplnené tlačivo Vám radi poskytneme na Sekretariáte Obecného úradu alebo si ho môžete stiahnuť tu: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2019

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby môžete vyplniť aj na webovej stránke www.rozhodni.sk

Obecný úrad

Obecný úrad
bude do odvolania
fungovať v režime
nestránkových dní.

Vzhľadom na vyhlásenie
mimoriadnej situácie
oznamujeme občanom,
že Obecný úrad
bude vykonávať iba
nevyhnutné činnosti.

V nutných prípadoch
je potrebné komunikovať
telefonicky alebo
elektronicky.

Môžete tiež využiť
poštovú schránku
pri Obecnom úrade.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com