100.jubileum

S vďačnosťou v srdci za dar chrámu

a Božieho prebývania medzi nami

Vás pozývame  na slávnosť

100. jubilea

Kostola Najsv. Srdca Ježišovho v Belej nad Cirochou


Program slávnosti:

Nedeľa - 23. septembra 2012

10.30 Te Deum - ďakovná sv. omša za staviteľov a všetkých dobrodincov chrámu

Pondelok - 24. septembra 2012

Výročná celodenná poklona
8.00 vystavenie Oltárnej sviatosti,15.00 Hodina Milosrdenstva za účasti rehoľných sestier

z Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva

15.30 vysluhovanie sviatosti zmierenia,18.00 sv. omša s príhovorom rehoľných sestier
z Kongregácie sestier Matky Bož. Milosrdenstva
19.00 adorácia s eucharistickým požehnaním

Utorok - 25. septembra 2012
Výročie posviacky chrámu a slávnosť 100. jubilea kostola
18.00 pontifikálna sv. omša celebruje Mons. Alojz Tkáč, emeritný košický arcibiskup,
spolu s kňazmi rodákmi a tými, ktorí pôsobili v našej farnosti

Počas Farského trojdnia bude možnosť zakúpenia
Jubilejných sviec a Jubilejného vína.

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com