90.výročie založenia DHZ v Belej nad Cirochou

V rámci 90.výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru v Belej nad Cirochou sa uskutoční 25.sept.2011 na futbalovom ihrisku tento program:

od 13,00 hod.

  • slávnostné otvorenie osláv 90.výročia,
  • príhovor starostu obce,
  • ocenenie zaslúžilých hasičov DHZ a hostí,
  • zahájenie súťaže hasičsikých družstiev,
  • v prestávke súťaž v netradičných disciplínach,
  • vyhlásenie výsledkov hasičských družstiev a ocenenie súťažiacich,
  • záver

Obecný úrad

Obecný úrad
bude do odvolania
fungovať v režime
nestránkových dní.

Vzhľadom na vyhlásenie
mimoriadnej situácie
oznamujeme občanom,
že Obecný úrad
bude vykonávať iba
nevyhnutné činnosti.

V nutných prípadoch
je potrebné komunikovať
telefonicky alebo
elektronicky.

Môžete tiež využiť
poštovú schránku
pri Obecnom úrade.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com