90.výročie založenia DHZ v Belej nad Cirochou

90.výročie založenia DHZ v Belej nad Cirochou

V rámci 90.výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru v Belej nad Cirochou sa uskutoční 25.sept.2011 na futbalovom ihrisku tento program:

od 13,00 hod.

  • slávnostné otvorenie osláv 90.výročia,
  • príhovor starostu obce,
  • ocenenie zaslúžilých hasičov DHZ a hostí,
  • zahájenie súťaže hasičsikých družstiev,
  • v prestávke súťaž v netradičných disciplínach,
  • vyhlásenie výsledkov hasičských družstiev a ocenenie súťažiacich,
  • záver