Adventná kvapka krvi

Stalo sa už tradíciou, že v adventnom čase usporiadavame v našej farnosti darcovskú akciu s názvom Adventná kvapka krvi. Je to obdobie pred Vianocami, keď sme vnímavejší na potreby iných a túžime po obdarovaní. Najvzácnejší dar pre každého človeka je dar života. Dobrovoľným darovaním krvi môžeme tento dar sprostredkovať tým, ktorých život je v ohrození.

V tohtoročnom Advente sa táto farská aktivita konala 8. decembra na sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie a zúčastnilo sa jej 58 dobrovoľných darcov, z ktorých 47 mohli krv darovať. Patrí im poďakovanie za ich humánnosť a solidaritu s trpiacimi.

Sme vďační Národnej transfúznej stanici v Košiciach za viacročnú ústretovú spoluprácu s našou farnosťou pri organizovaní tohto darcovského podujatia. A pri ďakovaní treba vyzdvihnúť účinnú pomoc dobrovoľníkov z farnosti pri príprave priestorov a občerstvenia pre všetkých zúčastnených, ako aj majiteľom beľanskej pekárne za venovanie pečiva pre darcov.

Ďakujem Vám v mene všetkých nám neznámych, ktorým ste darovali šancu na zdravý život.

 

Mgr. Aurel Halajčík

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com