Africký mor ošípaných-nepriaznivá nákazová situácia

Regionálna    veterinárna   a potravinová   správa   v Humennom    v súvislosti s nepriaznivým  vývojom Afrického moru ošípaných v susednom Mad’arsku, Ukrajine a Pol’sku a na základe listu Ústredného riaditeľa ŠVPS SR Bratislava dáva do pozomosti, že územie Slovenska v pohraničných oblastiach s uvedenými krajinami sa stáva vysoko rizikové pre domáce ošípané a diviakov.

Vzhľadom na stúpajúce riziko zavlečenia nákazy do drobnochovov ošípaných aj z dôvodu nízkej biologickej ochrany chovov (spôsob ustajnenia, oplotenie farmy, prezliekanie, prezúvanie, dezinfekčné brody pri vstupoch na farmu atd’.) a nedostatočného dodržiavania opatrení voči šíreniu vírusu nastáva priame alebo nepriame ohrozenie komerčných chovov ošípaných - depopulácia ( usmrtenie) ošípanych v ohnisku nákazy alebo zákaz presunu ošípaných z infekčnej zóny na chovné resp. jatočné účely.

V nadväznosti na vážnu situáciu v šírení Afrického moru ošípaných v pohraničných oblastiach Regionálna veterinárna a potravinová správa odporúča dočasné zrušenie chovu domácich ošípaných ( odporazenie na jatočné využitie ) a nezakladanie nového chovu do odvolania.

 

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com