Africký mor ošípaných-registrácia chovov v celej SR

Africký mor ošípaných – registrácia chovov v celej SR

K zvládnutiu nepriaznivej nákazovej situácie a vzhľadom na nepriaznivý vývoj Afrického moru ošípaných v susednom Maďarsku, Ukrajine a Poľsku ako aj na Slovensku je nevyhnutné mat’ prehľad o skutočnom stave chovov ošípaných. Tieto informácie patria k základnýrn prvkom boja s touto  chorobou.  Napriek  tomu  sa vyskytujú  chovy  (často  aj  v regiónoch s potvrdeným výskytom AMO ), kde chovatelia biologickú ochranu chovov pred zavlečenín vírusu k domácim ošípaným nedodržiavajú ( spôsob ustajnenia, oplotenie farmy, prezliekanie, prezúvanie, dezinfekčné brody pri vstupoch na farmu atd’.).

Predmetné chovy často patria medzi tie, kde je biologická bezpečnost’ na veľmi nízkej úrovni a preto predstavujú stály zdroj možného šírenia nákazy k iným chovateľom.

RVPS Humenné odporúča dočasné zrušenie chovu domácich ošípaných (odporazenie na jatočné využitie) a nezakladanie nového chovu do odvolania.

RVPS informuje občanov o povinnosti registrácie chovov ošípaných najneskôr do 23.10.2020.

Zároveň dáva do pozornosti, že od 26.10.2020 bude vykonaná úradná kontrola splnenia povinností registrácie vo všetkých obciach na celom území Slovenska. U nezaregistrovaných chovateľov sa pristúpi k udeľovaniu sankcií, prípadne k utrácaniu zvierat.

Stav zaregistrovanosti fariem ošípaných bude skontrolovaný prednostne v obciach v okruhu 10 km okolo produkčných komerčných fariem a následne v ostatných obciach.

Minimálne požiadavky biologickej bezpečnosti

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com