Ako správne triediť odpad

SEPARUJ ODPAD

Separovaný zber komunálneho odpadu je jediným riešením množstva komunálneho odpadu, a preto sa separácia (triedenie odpadu) stáva stále aktuálnejšou témou. Pri separovanom zbere sa nepotrebná vec nepovažuje za odpad, ale za surovinu, ktorá môže znova vstúpiť do výrobného procesu. Šetrí sa množstvo prírodných zdrojov, znižujú sa negatívne vplyvy na zdravie ľudí a životné prostredie. Čím viac odpadu vyseparujeme, tým menej zaplatíme za zber komunálneho odpadu.     

 

Ako správne triediť odpad:

MODRÁ-Papier

noviny, časopisy, kartón. Nezbiera sa: papier špinavý a mastný, fólie, celofán, obaly z masla, jogurtov, škatuľové obaly od nápojov (Tetrapak)

ŽLTÁ-Zmiešané plasty a PET fľaše

PET fľaše – plastové fľaše od nealkoholických nápojov – zlisujte stlačením. Nezbierajú sa: plastové fľaše od olejov, tetrapak, bandasky, fľaše od aviváže, drogérie a pod.

Zmiešané plasty – fólie, igelitové obaly, plastové fľaše, prepravky, plastové stoličky, fľaše od aviváže a čistiacich prostriedkov, obaly od drogérie. Do vriec nevhadzujte tetrapak, plastové fľaše od olejov, podlahové krytiny, laminát, matrace, hygienické potreby, žalúzie, sifóny, rolety, plastové potrubia, hadice z vysávačov, špinavé fólie zo stavieb, plasty s prímesami iných materiálov, gumu, tesnenia, kryty z neónov, polystyrén, bazény, sprchovacie kúty, autoplasty, nárazníky, plexisklo, lexan, strešnú krytinu.

ZELENÁ-Sklo

prázdne sklenené fľaše, tabuľové sklo musí byť rozbité. Do vriec nevhadzujte porcelán, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo, sklobetón, žiarovky a žiarivky, sklo kombinované s iným materiálom, sklo znečistené hlinou.

ČERVENÁ-Elektronický odpad, VKM a kovové obaly

Elektroodpad – biela a čierna technika, spínače, počítače, televízory, hi–fi technika. Musí byť vcelku s elektronickými časťami. Nezbierajú sa: vyhrievacie telesá s výmurovkou, plynové spotrebiče.

Kovové obaly – plechovky od alko a nealko nápojov – zlisujte stlačením. Nezbiera sa: alobal, kovové obaly kombinované s iným obalom, obaly od liekov

VKM (tetrapaky) - čisté nápojové obaly od džúsu, mlieka, smotany, vína

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com