Aktualizácia plánu VO Valaškovce v mesiaci AUGUST

Aktualizácia plánu VO Valaškovce v mesiaci AUGUST