Belotografia 2011 - vyhodnotenie

 

BELOTOGRAFIA 2011 - Vyhodnotenie
 
Už tretím rokom sa pod záštitou našej obce organizuje fotografická súťaž BELOTOGRAFIA -
O najkrajšiu fotografiu z našej obce. Do súťaže sa mohol zapojiť každý, bez obmedzenia veku.
Účastníci mohli poslať max. 3 fotografie. Tie vyhodnocovala trojčlenná porota v zložení: Katarína
Heinrichová, Ladislav Kováč a Štefan Ferko. Základným a prvým kritériom pri posudzovaní fotografií
bola zjavná súvislosť s našou obcou. Ďalšími kritériami pri hodnotení boli:
 
I. celkový dojem, originálnosť myšlienky či nápad, vystihnutý moment
 
II. umelecké parametre fotografie, kompozícia, farebnosť
 
III. technické parametre, kontrast, jas, ostrosť
 
Tento rok sa do súťaže zapojilo 18 súťažiacich. Porota hodnotila fotografie dvoma spôsobmi.
Najprv zostavil každý porotca rebríček TOP 10 zo všetkých fotografií. V druhom kole zas vyberali
porotcovia jednu z troch poslaných fotografií od každého autora a zostavil rebríček z 18 fotografií.
Zlúčením oboch rebríčkov tak bolo stanovené celkové poradie a boli vybrané 3 fotografie s najväčším
počtom bodov.
 
Na 3. mieste sa umiestnila fotografia s názvom „Západ slnka nad Rokanskou tablou“ od autora -
Matúša Škutku (43 bodov)
 
Na 2. mieste: Fotografia „Cigánska lávka“, autorka: Alžbeta Heinrichová, (46 bodov)
 
Na 1. mieste: Fotografia „Dúha“ od Jaroslava Radoňáka (56 bodov)
 
Výber najzaujímavejších fotografií od každého autora si môžete pozrieť tu oproti na nástenke pod
tribúnou. Spolu s nimi sú tam aj minuloročné víťazné fotografie z BELOTOGRAFIE 2009 a 2010.
Fotografie si môžete pozrieť aj na web stránke našej obce.
 
A už teraz sa veľmi tešíme na ďalšie vaše zaujímavé a krásne zábery z našej obce vo 4. ročníku
BELOTOGRAFIA 2012.
 
Fotografie zo súťaže nájdete v fotogalérii.

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com