Beseda s prof. Hričovským

Dňa 28.3.2015 navštívil Prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc, dr.h.c., obec Belá nad Cirochou kde mal besedu na tému: Jarné práce v záhrade. Pán Prof. Hričovský je na celom Slovensku ale aj v zahraničí uznávaný ako významný pomológ a propagátor ovocinárstva a záhradníctva. Po skončení štúdia záhradníckom odbore Vysokej školy záhradnickej v Lednici na Morave pôsobil v ovocinárskom výskume na Šlachtiteľskej stanici v Rajeckých Tepliciach, Zarieč-Keblove, plantáži drobného ovocia v Okoličnom, VÚRV v Piešťanoch a Výskumnom ústave ovocných a okrasných drevín v Bojniciach, aby napokon zakotvil v roku 1989 na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, kde sa zaslúžil o vznik Fakulty záhradného a krajinného inžinierstva. Na akademickej pôde vychoval veľa odborníkov ovocinárov a záhradníkov pre potrebu záhradníckej praxe. Svoje bohaté vedomosti však rozdáva aj širokej laickej verejnosti. Ročne absolvuje mnoho prednášok a praktických inštruktáži, je členom redakčných rád a taktiež prispievateľom v mnohých časopisoch, vídame a počúvame jeho cenné rady a praktické rady v Slovenskej televízií a v Slovenskom rozhlase, je autorom desiatok odborných publikácií.

Taktiež našu obec navštívil tajomník SZZ Juraj Korček, ktorý nás oboznámil zo štruktúrami SZZ odkedy funguje a koľko má členov a spolu s ním sme nanovo zakladali v našej obci základnú organizáciu SZZ.

Pán Prof. Hričovský nás oboznámil, že málo konzumujeme ovocia a to ovocie čo kupujeme v hypermarketoch  hlavne čo je dovážané je  20 – 25 krát striekané. A máme uprednostňovať naše ovocie a hlavne doma dopestované na záhrade čo je striekané len 2 – 3 krát alebo vôbec nestriekané. V besede taktiež pán Prof. Hričovský zdôrazňoval ktoré odrody máme pestovať ktoré sú odolné voči chorobám a na akých popníkoch ich pestovať. A na koniec besedy bola praktická ukážka ako správne orezávať a tvarovať koruny ovocných drevín.

Ing. Marián Bakajsa

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com