Bezplatné vyšetrenie zraku

Dňa 09.05.2013 (štvrtok) v čase od 09.00 do 12,00 hod. bude pre budovou Obecného domu prebiehať bezplatné vyšetrenie zraku očnými lekármi. Vyšetrenie bude v pristavenom automobile - mobilnej klinike. Bezplatne sa vyšetrenia môžu zúčastniť občania starší ako 55 rokov.