Bezplatné vyšetrenie zraku

Dňa 09.05.2013 (štvrtok) v čase od 09.00 do 12,00 hod. bude pre budovou Obecného domu prebiehať bezplatné vyšetrenie zraku očnými lekármi. Vyšetrenie bude v pristavenom automobile - mobilnej klinike. Bezplatne sa vyšetrenia môžu zúčastniť občania starší ako 55 rokov.

Obecný úrad

Obecný úrad
bude do odvolania
fungovať v režime
nestránkových dní.

Vzhľadom na vyhlásenie
mimoriadnej situácie
oznamujeme občanom,
že Obecný úrad
bude vykonávať iba
nevyhnutné činnosti.

V nutných prípadoch
je potrebné komunikovať
telefonicky alebo
elektronicky.

Môžete tiež využiť
poštovú schránku
pri Obecnom úrade.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com