Celoplošné testovanie v obci Belá nad Cirochou

Vážení občania,

už tento víkend v našej obci prebehne celoplošné testovanie.

 

Testovanie sa uskutoční dňa 31. októbra 2020 a dňa 1. novembra 2020, t. j. tento víkend v sobotu a v nedeľu.

Test môžete absolvovať v čase:

  • 7.00 hod. - 12.00 hod.
  • 12.00 hod. – 13.00 hod. - prestávka
  • 13.00 hod. – 18.00 hod.
  • 18.00 hod. – 18.30 hod. - prestávka
  • 18.30 hod. – 21.30 hod.

Testovanie bude dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci obyvatelia vo veku od 10 rokov. Neodporúča sa tým, ktorí majú nad 65 rokov a trávia väčšinu času vo svojich domovoch, prípadne všetkým obyvateľom so zníženou mobilitou či zdravotnými obmedzeniami, ktorí sa prirodzene vyhýbajú sociálnemu kontaktu.

Prosíme občanov, aby dali pri návšteve odberného miesta prednosť hendikepovaným ľuďom, starším ľuďom, aj tehotným matkám a ich sprievodu.

Čo si treba k testovaniu doniesť:

  • Občania od 15 rokov: občiansky preukaz
  • Občania od 10 – 15 rokov:  preukaz poistenca
  • Všetci občania: telefónne číslo na mobil alebo pevnú linku (telefónne číslo je potrebné nahlásiť pri registrácii)

V našej obci vzniknú dve odberové miesta, ktoré budú rozdelené rovnako ako volebné okrsky. Prosíme obyvateľov, aby prioritne využívali odberné miesto v ich volebnom okrsku.

Prosíme občanov, aby prichádzali podľa poradia čísla domov a snažili sa dodržiavať odporúčané dni a čas, čím chceme predísť dlhej čakacej dobe pred odberovým miestom. Ak Vám odporúčaný čas nevyhovuje pre pracovné povinnosti, môžete prísť na testovanie v iný čas a iný deň.

 

______________________________________________________

ODBEROVÉ MIESTO Č. 1 – VOLEBNÝ OKRSOK Č. 1

Areál Cirkevnej základnej školy, Komenského 64/17, Belá nad Cirochou

 

Dňa 31. 10. 2020:

Čas

Odporúčané čísla domu

Od 7.00 hod. do 12.00 hod.

1 - 100

Od 13.00 hod. do 18.00 hod.

100 - 200

Od 18.30 hod. do 21.30 hod.

200 - 300

 

Dňa 1. 11. 2020:

Čas

Odporúčané čísla domu

Od 7.00 hod. do 12.00 hod.

300 - 400

Od 13.00 hod. do 18.00 hod.

400 - 471

Od 18.30 hod. do 21.30 hod.

vysoké čísla domu, podľa príslušného okrsku

 

______________________________________________________

ODBEROVÉ MIESTO Č. 2 – VOLEBNÝ OKRSOK Č. 2

Obecný dom, Osloboditeľov 535/33, Belá nad Cirochou

 

Dňa 31. 10. 2020:

Čas

Odporúčané čísla domu

Od 7.00 hod. do 12.00 hod.

472 - 550

Od 13.00 hod. do 18.00 hod.

551 - 650

Od 18.30 hod. do 21.30 hod.

651 - 750

 

Dňa 1. 11. 2020:

Čas

Odporúčané čísla domu

Od 7.00 hod. do 12.00 hod.

751 - 850

Od 13.00 hod. do 18.00 hod.

851 - 958

Od 18.30 hod. do 21.30 hod.

vysoké čísla domu, podľa príslušného okrsku

 

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com