"Čierny odber vody"

Na základe podnetu od Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., závod Humenné, Vám dávame do pozornosti § 212 zákona č. 300/2005, tj. Trestného zákona, ktorý pojednáva o čiernom odbere vody a zároveň taxatívne stanovuje sankciu za tento trestný čin.

Na základe vyššie uvedeného zákona podľa § 212 ods. 2 písm. e) „kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a čin spácha na veci, ktorá podlieha spoplatneniu na základe osobitného predpisu sa potrestá odňatím slobody až na dva roky,“ z toho vyplýva, že odoberanie vody z verejného vodovodu alebo jej vypúšťanie do verejnej kanalizácie bez platenia je kvalifikované ako trestný čin podľa trestného zákonníka.

V prípade zistenia „čierneho“ odberu vody, resp. producenta odpadových vôd, bude všetky náklady znášať odberateľ.

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com