COVID-19 – Informácie pre obyvateľov, ktorí sa vrátili zo zahraničia

Z dôvodu zabránenia a predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19 na území SR Vám dávame do pozornosti nasledovnú informáciu:

  • Obyvatelia, ktorí sa vrátili  zo zahraničia z tzv. ,,nie bezpečných krajín, resp. rizikových krajín”, na územie SR musia dodržiavať platné a aktuálne opatrenia a usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR.
  • Po vstupe na územie SR sú uvedené osoby povinné ohlásiť sa a predložiť negatívny výsledok ,,RT-PCR” testu na ochorenie COVID-19 príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR.
  • V prípade nerešpektovania a nedodržania aktuálnych usmernení Úradu verejného zdravotníctva SR hrozí uvedeným osobám sankcia vo forme pokuty vo výške do 1 659 € v rozkaznom konaní a do 1 000 € v blokovom konaní za priestupok podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. na základe zhoršenej epidemiologickej situácie hrozí aj alternatíva uzavretia obce.

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com