Dni obce Belá nad Cirochou

V tomto roku si naša obce pripomína 560. výročie prvej písomnej zmienky. Pri tejto príležitosti sa konali aj oslavy obce a to 28.-29.08.2011.

Oslavy začali v nedeľu dňa 28.08. sv. omšou v kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorú celebrovali naši rodáci Mons. Pavol Dráb  a vdp. Ján Dudič spolu s naším farárom vdp. Aurelom Halajčíkom a kaplánom vdp. Miroslavom Turákom. Po sv. omši sa pozvaní hostia, ako aj obyvatelia obce v sprievode presunuli do átria novopostavenej budovy Obecného domu, kde nasledovalo slávnostné odovzdanie budovy do užívania. Starosta obce Ján Vajda spolu s Ing. Jaroslavom Pčolom, majiteľom dodávateľskej firmy, za účasti významných predstaviteľov politického a spoločenského života a občanov obce prestrihli pásku a tak otvorili a odovzdali do užívania nový Obecný dom. Pre zaujímavosť uvádzame, že presne pred sto rokmi bola na tomto mieste otvorená obecná škola. Potom starosta obce pozval všetkých prítomných na prehliadku nových priestorov a pozvaných hostí aj na slávnostný obed. O tretej hodine popoludní sa začal na miestnom futbalovom ihrisku folklórny program v ktorom účinkovali: Mažoretky, Jožko Laurič s heligónkou, žiaci z CZŠ v Belej nad Cirochou, folklórna skupina Kollárovci, ľudová rozprávačka Araňa z Jarovníc a folklórny súbor Rozmarija z Prešova. Po folklórnom programe nasledovalo vystúpenie skupiny The Waves z Humenného a po nich netrpezlivo očakávané vystúpenie hudobnej skupiny No Name, ktoré strhlo všetkých divákov bez rozdielu. Vystúpenie skupiny No Name a následný ohňostroj boli zavŕšením slávnostného dňa.

V pondelok 29.08.2011 sa uskutočnil Deň otvorených dverí v novej budove Obecného domu, kde si všetci záujemcovia mohli prehliadnuť nové priestory.

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com