Dôchodcovia okresu Snina športovali

Družstvá súťažili v streľbe zo vzduchovky, v behu na 50 a 60 metrov, kop do bránky, hod granátom, hod valčekom na cesto a vrhu guľou.

SNINA/NOVÁ SEDLICA. Občianske združenie Jednota dôchodcov na Slovensku je pomerné mladé združenie, ktoré vzniklo v roku 1990. V súčasnosti združuje viac ako 85 000 riadnych členov. Veľké aktivity vyvíja Jednota dôchodcov Slovenska v oblasti kultúry, športu a turistiky. Aj Okresná organizácia JDS v Snine, ktorou predsedníčkou je Milena Rokytková vyvíja rôzne aktivity.

Len nedávno ZO JDS v Novej Sedlici za výraznej podpory starostu obce Vasila Diniča na miestnom futbalovom ihrisku usporiadala VIII. ročník OKRESNÝCH ŠPORTOVÝCH HIER SENIOROV, ktorých sa zúčastnilo desať družstiev okresných organizácii. Do športových hier sa zapojili aj klienti Domova sociálnych služieb, so sídlom v Novej Sedlici.

Starosta obce Vasil Dinič privítal hostí - Nadeždu Sirkovu a Dušana Hačka, poslancov PSK, Michala Vohára, prednostu Okresného úradu v Snine, predsedu ZMOS Sninského okresu Jana Vajdu, riaditeľku Územného spolku SČK Annu Pavlíkovu, ktorá zároveň vykonávala zdravotnú starostlivosť, čestného predsedu Okresnej organizácie JDS Jana Morochoviča, starostov obcí a ďalší hostí.

Hry otvorila predsedníčka OO JDS Snina Milena Rokytková a začal sa boj o čo najlepšie výsledky a najlepšie umiestnenie družstva.

Družstvá súťažili v streľbe zo vzduchovky, v behu na 50 a 60 metrov, kop do bránky, hod granátom, hod valčekom na cesto, vrh guľou. Bojovalo sa tvrdo, ale v rámci FAIR PLAY. Nad celou súťažou bdel rozhodcovský zbor pod vedením Jozefa Micenku. Po skončení poslednej disciplíny nastalo počítanie.

VÝSLEDKY :
Jednotlivci – ženy: 1. Anna Hancová, Snina, 2. Zdenka Ivanegová, Ubľa, 3. Anna Mindošová, Pčolinné.

Jednotlivci – muži: 1. Jozef Piteľ, Stakčínska Roztoka, 2. Vasil Rohun, Kalná Roztoka, 3. Ján Hvižďák, Belá nad Cirochou.

Poradie družstiev: 1. 1. Snina, 2. Belá nad Cirochou, 3. Osadné.

Medaily a upomienkové darčeky odovzdal starosta obce Nová Sedlica Vasil Dinič a predsedníčka OO JDS v Snine Milena Rokytková. V roku 2019 sa Okresné športové hry seniorov uskutočnia v Kalnej Roztoke.

 

P. Andraščík

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com