Dotazníkový prieskum verejnej mienky

Vážení občania,

dovoľujeme si vás požiadať o vyplnenie dotazníka. Jeho vyplnením nám pomôžete zistiť, ako ste spokojní so súčasnou situáciou v našej obci. Dotazník je anonymný. Vyplnený dotazník Vás prosíme odovzdať na obecnom úrade do schránky.

 

Dotaznik MAS.doc (56320)