Farské oznamy

Sv. omše

30.6. pondelok 18.00

1.7. utorok 7.00
2.7. streda 18.00
3.7. štvrtok 8.00
4.7. piatok 7.00 a 18.00
5.7. sv. Cyril a Metod 7.30 a 10.30
6.7. nedeľa 7.30 a 10.30
 
spovedanie
30.6. pondelok 16.00
1.7. utorok 7.30
2.7. streda 16.00
3.7. štvrtok 7.00
4.7. piatok 16.00
 
Eucharistická adorácia na prvý piatok:
15.00 Hodina milosrdenstva
17.00 Modlitby matiek
18.00 Litánie k NSJ

Obecný úrad

Obecný úrad
bude do odvolania
fungovať v režime
nestránkových dní.

Vzhľadom na vyhlásenie
mimoriadnej situácie
oznamujeme občanom,
že Obecný úrad
bude vykonávať iba
nevyhnutné činnosti.

V nutných prípadoch
je potrebné komunikovať
telefonicky alebo
elektronicky.

Môžete tiež využiť
poštovú schránku
pri Obecnom úrade.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com