Generálny pardon od VVS, a.s., Košice

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., vyhásila v období od 29.5.2013 - 29.06.2013 generálny pardon na neoprávnené odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie. Počas tohto obdobia sa môžu občania,  ktorí sú napojení na verejnú kanalizáciu a nemajú s VVS, a.s., uzatvorenú zmluvu zaevidovať bez účtovania pokút a poplatko v rámci zákona.

Bližie informácie su uvedené nižšie:

 

Generálny pardón.pdf (108904)